Čtenářské recenze

Frederick Forsyth - Příběh Biafry

Redakce (12.06.2012)

Biafra je provincie v africké Nigérii. Nacházejí se zde velké zásoby ropy a v 60. letech se toto území pokusilo získat nezávislost. Kniha Příběh Biafry se prvního vydání dočkala už před čtyřiceti lety, avšak tento fakt vůbec neubírá na poutavosti a úžasném vylíčení zdejší situace, a to jak sociální, tak i politické. Forsyth skvěle popsal okolnosti i události, které rozpoutaly zdejší občanskou válku, krvavou a probíhající mezi lety 1967 - 1970. Příběh Biafry je Forsythovým debutem, který vytyčil všechny literární přednosti tohoto autora v oblasti špionážního thrilleru.

Frederick Forsyth sepsal Příběh Biafry na základě autentických zkušeností. Během července až září roku 1967 zde totiž působil jako zpravodaj BBC. Syrově odhalil děsivé násilí, které vládlo mezi znepřátelenými kmeny, i cynismus, jaký chovali vládci velmocí, které se podíleli na distribuci ropy. Vzhledem ke svým kritickým reportážím byl Forsyth  propuštěn, avšak v letech 1968-1969 zde znovu pracoval, teď už ovšem jako novinář.

Sám autor se nijak netají svými sympatiemi ke generálu Ojukwuvovi, stojícím v čele Biafry. Proti němu tehdy stála početná armáda, které stál za zády celý Sovětský svaz i Velká Británie. Veškeré naděje na samostatnost Biafry se vytratily roku 1970.

V tomto faktu jsem se naprosto ztotožnila s Forsythem, který dokonale popsal chladný cynismus těch, kteří tehdy rozhodovali o veškerém dění v Africe z pohodlí svých londýnských vilek.

Přestože se může zdát, že se Příběh Biafry zabývá konkrétním územím, není tomu tak zcela, protože arogantní chování mocností, zakládající své kolonie vzhledem k územním celkům, které se ocitly pod jejich správou se dá aplikovat na mnoho dalších případů. I Nigérie totiž vznikla zcela nepřirozeným sloučením několika kmenů. Mezi ty nejhlavnější paří Hausové, muslimské etnikum, obývající především sever státu. Početně je bezesporu nejsilnější, ovšem vzhledem k ostatním kmenům nejzaostalejší. Jorubové pak obývali západ a křesťanští Igbové východ Nigérie. Snahy o samostatnost rozpoutaly právě Igbové.

Forsythovu knihu Příběh Biafry bych zařadila někam mezi beletrii a reportáž. Veškerá fakta jsou zde totiž popsána víc jak precizně!

Nečekejte objektivitu a nezaujatost. Frederick Forsyth se totiž od počátku staví na jednu stranu barikády a naplno vyslovuje svůj názor na celý konflikt, se kterým jsem se však naplno sžila. Údajně však i v době svého vydání brali čtenáři tento fakt jako přínos knihy, což dosvědčují četné diskuze na téma afrického konfliktu, které se po vydání této knihy tehdy rozpoutaly. I přesto, že už "příběh Biafry" není čtyřicet let "aktuální", je nesporné, že jistou část aktuálnosti a intenzity si zachoval doposud.

Autorkou recenze je Andrea Štyndlová