Čtenářské recenze

Čtenářská recenze: Kennedy, Kenyon - Velký experiment

Renata Petříčková (05.08.2017)
Velký experiment Velký experiment

Celý náš život je jeden velký experiment! Vezměte si, jaké schopnosti má lidská duše, jak silná je lidská myšlenka, jakou máme intuici. Kde jsou telepatické schopnosti? Evidentně je sem tam někdo používat umí, nebo nám fungují jen tak náhodou…

Kolik různých schopností nevyužíváme, protože jsme tíhou každodenní existence zaryti hlavou někam do země a do hlubin všedních starostí? Na chvíli zkuste opustit denní rutinu a povznesete se společně s touto dvojicí autorů do své duše, kde si můžete nejen v praktických cvičeních, ale i v jejich vlastních zkušenostech, vyzkoušet zatím nevídané schopnosti. Rozhodně velmi zajímavé.


Tak nejprve o nás…
Můžete experimentovat sami se sebou. Mnoho toho už je obecně známo. Čakrový systém, práce s vědomím, silou mysli, myšlenkami, víme už, jak přistupovat ke zpravodajství, víme, že mnoho toho, co vidíme kolem sebe, jsou jen účelně zmanipulované pravdy, dozvíme se taky o Atlantidě, o starých civilizacích, o mimozemských civilizacích… o naší minulosti?
O takové, kterou si neseme možná hlouběji, než si myslíme?


 „Mnozí z vás si ze svých životů v Atlantidě přinesli také pocity viny, studu, bolesti a pronásledování. Tehdy byla strana světla zatížena mnoha předsudky vůči straně temna – a naopak. Mnozí pocítili tíhu odpovědnosti za pád Atlantidy, i když to s nimi nemělo nic společného. Ve skutečnosti to, že Atlantida nemá přežít, bylo kolektivní rozhodnutí. Byl to zkušební provoz, který předcházel procesu, jímž nyní procházíte na vaší planetě. Lidstvu mnohem více posloužilo nechat tuto civilizaci padnout a přestavět ji, než aby existovala dál.“


V každé civilizaci jsou společnosti nebo jedinci, které žijí jednoduchý život založený na egu, manipulaci a násilí. Jsou tu ale i tací, kteří umí rozvinout jemné schopnosti citlivosti. Autoři uvádí například jedno cvičení bdělé pozornosti, které mne velmi zaujalo. Je to v podstatě chvíle, kdy se v klidu někam posadíte a budete si pouze představovat, co je před vámi, poslouchat, cítit… co je nad vámi, vlevo vpravo, nahoře i dole. Zcela vědomě soustředit svou pozornost do těchto vícero bodů najednou; najednou uvidíte a ucítíte úplně jiné věci! Najednou je život barvitější.


Ano, toto cvičení je náročnější. Nedá se to vykonávat stále, ale je to dle mého názoru asi nejlepší cvičení na ilustraci toho, jak moc jsou naše vědomé schopnosti nevyužívány.


A pak o nich….
Řekněme to rovnou a narovinu – podle Toma Kenyona (a o tomto píše ještě více v knize Arkturiáni) jsme produktem genetických pokusů mimozemských civilizací. I v této knize najdete logická vysvětlení a teorie, které minimálně stojí za úvahu jako zajímavý pramen o historii lidstva. Jen čas ukáže, nakolik to byla pravda, jen čas ukáže, nakolik je tato kniha nadčasová.


Nyní je důležité se vrátit domů, vrátit se ke svým duším, ke svým schopnostem a ke svému prožívání lásky a sounáležitosti. Naše planeta je planetou emocí. Jsme na odrazovém můstku. Zánik, nebo obroda?